Kontrola a meranie

Vlastníme moderné 3D CNC zariadenie Mitutoyo BN 706, na ktorom vykonávame meranie presných dielov. Zariadenie je pravidelne kalibrované podľa požiadaviek systému riadenia kvality ISO 9001.

V prípade požiadavky je k jednotlivým vyrábaným dielom vyhotovený aj merací protokol.

Poradíme Vám? Kontaktujte nás.

+421 / 42 / 43 22 637

info@w-tech.sk

všetky kontakty